prizma_header
Progis_naslov

"Briga o starima je odgovoran i složen posao. Kada se koristi pravi softverski alat za sve službe gerontoloških centara, zadovoljstvo može biti sastavni deo ovog posla."

=> Tehničke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

under-construction