prizma_header
Weller_naslov

"Neverovatnim razvojem digitalnih komunikacija, domen video prenosa i nadzora je nesumnjivo prešao u interesnu sferu informatičara, tako da Vam možemo ponuditi savršene sisteme video nadzora, zaštite prostora i kontrole pristupa."

Ogromna je lepeza sistema koji se koriste za neku vrstu nadzora, kontrole ili upravljanja gde se komunikacija odvija digitalnim putevima i koji mogu da budu aplicirani u okviru svakodnevnih poslovnih ili ličnih potreba.

Ukoliko bi taksativno pokušali da nabrojimo neke od "popularnih" sistema koje možemo da ponudimo, lista bi otprilke izgledala ovako:

  • Standardni analogni ili IP sistem video nadzora,
  • Video nadzor sa prenosom na 3G mobilne uređaje,
  • Video nadzor sa kontrolom pristupa, sa kombinacijom čitača kartica ili otisaka prsta,
  • Video nadzor u kombinaciji sa sistemo zaštite prostora, raznim vrstama senzora i barijera,
  • Upravljanje elementima video nadzora sa udaljenih lokacija putem interneta, SMS-a ili 3G mobilne mreže,
  • Alarmni sistemi sa kombinacijom video nadzora sa ili bez eksterne kontrole parametara i nadzora,
  • Alarmni sistemi sa zapisom i dojavom određenih događaja,
  • Inteligentni sistemi za nadzor i upravljanje sistemima za kontrolu kućnih uređaja i sistema,

Sve u svemu, mogućnosti sadašnje tehnologije su ograničene jedino zahtevima i željama naručilaca, dok tehnički problem, praktično ne postoji i prosto nema ograničenja, s obzirom da su komponente pomenutih sistema veoma dostupne i u materijalnom smislu.

Odavno je uvođenje sistema kontrole i video nadzora postalo posao "dizajnera" u okviru inženjering poslova, jer je tehnologija komponenti toliko napredovala da se sada izvođači ne bave projektovanjem i proizvodnjom sklopova već dizajniranjem i kastomizacijom gotovih modula, što, naravno, ne znači da je obim poslova manji već da se vreme troši na kretaivnije zahvate u odnosu na proizvodnju kutija i ispravljača, na primer.

Unapređenjem hardvera i softver je doživeo svoju ekspanziju, tako da su sistemi video nadzora i kontrole unapređeni toliko da je moguće ostvariti dvosmerne komunikacije sa punim kapacitetom servisa, na zadovoljstvo krajnjih korisnika sistema. Tako je sada moguće vršiti nadzor objekata sa bilo koje tačke na zemlji u realnom vremenu. Takođe, moguće je upravljati, sa udaljene lokacije, svakim elementom sistema i postavljati parametre koji kontrolišu rad pojedinih uređaja (uključivati i isključivati uređaje, menjati režim rada, očitavati rezultate, zadavati planirane olperacije i sl.